Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

 Zákazníci

Dodávky tepelné energie
domácnosti     640
průmyslové areály           1
odběratelé z terciární sféry           6
veřejné instituce           3
Dodávky elektrické energie
odběratelé z terciární sféry           2

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1709591131itene1709591131@wop1709591131
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz