Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Profil společnosti

Společnost POWGEN a.s. vznikla dne 31. července 2007 jako 100% dceřiná společnost ENETIQA a.s. Společnost realizovala projekt COGEN zaměřený na kogenerační výrobu elektrické energie a od 1. dubna 2010 se stala také výrobcem a dodavatelem tepelné energie ve Studénce.

Společnost POWGEN a.s. zásobuje teplem ve městě Studénka domácnosti, ale i průmysl či školy a podnikatele. Elektrickou energii vyrábí v moderních kogeneračních jednotkách a dodává do sítí regionálních distributorů ve městech Děčín, Jílové, Louny, Studénka a Opava. Kogenerací je ušetřeno více jak 20% primárního paliva a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2 a SO2.

Cílem společnosti je nadále se věnovat kogenerační výrobě elektrické energie, péči o zákazníky a stabilizaci tepelné výroby ve Studénce.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718863134itene1718863134@wop1718863134
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.