Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2020 v lokalitě Studénka s účinností od 1. 1. 2020

 Úroveň předání
(způsob připojení   odběrného  tepelného   zařízení) 
Cena bez DPH (Kč/GJ)
 z výroby 494,00
 z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 546,80
 ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice, domovní   předávací stanice:  
–          cena pro vytápění 635,44
–          cena pro přípravu TV 569,92

K ceně bez DPH bude připočtena sazba DPH dle platné legislativy.

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového
rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 a cenového rozhodnutí ERÚ
č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, k cenám tepelné energie.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718866385itene1718866385@wop1718866385
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.