Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro lokalitu Studénka
platné s účinností od 1. ledna 2022

 

 Úroveň předání    
(způsob připojení odběrného tepelného   zařízení) 

Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 10% (Kč/GJ)
 Z výroby 657,00 722,70
 Z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 734,00 807,40
 Ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice,   domovní předávací stanice:    
     cena pro vytápění 869,79 956,77
     cena pro přípravu TV 732,46 805,71
 

Výsledná kalkulovaná cena tepelné energie pro lokalitu Studénka
od 1. ledna 2022 do 31. 12. 2022

 

 Úroveň předání    
(způsob připojení odběrného tepelného   zařízení) 

Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 10% (Kč/GJ)
 Z výroby (na výstupu ze zdroje) 657,00 722,70
 Z primárního rozvodu (horkovodní sítě) na   primárním rozvodu 754,00 829,40
 Ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice,   domovní předávací stanice (ve výměníkové stanici, na vstupu do vytápěného objektu):
     cena průměrná pro vytápění a přípravu TV

 

850,00

 

935,00

     cena pro vytápění 886,97 975,67
     cena pro přípravu TV 752,73 828,00

 
Ceny jsou kalkulovány v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie.

Jedná se o základní ceny, z nichž bude v případě uzavřené víceleté smlouvy na dodávky
tepelné energie odečtena sleva ve výši 11%.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718862732itene1718862732@wop1718862732
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.