Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro lokalitu Studénka
platné s účinností od 1. ledna 2024

 Úroveň předání    
(způsob připojení odběrného tepelného   zařízení) 

Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 12% (Kč/GJ)
 Z výroby 1 045,00 1 170,40
 Z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 1 215,00 1 360,80
 Ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice,   domovní předávací stanice:    
     cena pro vytápění 1 432,88 1 604,83
     cena pro přípravu TV 1 300,88 1 456,99

Ceny včetně DPH zahrnují sazbu DPH ve výši 12 %, platnou ke dni účinnosti ceníku.

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022.

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718864646itene1718864646@wop1718864646
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.