Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Legislativa

Legislativa upravující předmět podnikání společnosti POWGEN a.s.:

Veškeré znění platných právních předpisů naleznete na portálu Ministerstva vnitra ČR http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Energetika (plynárenství, teplárenství, elektřina):

  • Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, v platném znění;
  • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění;
  • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění;
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění;
  • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;
  • Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb;
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny;
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí;

http://www.eru.cz/cs/elektrina/cenova-rozhodnuti/platna-cenova-rozhodnuti

http://www.eru.cz/cs/plyn/cenova-rozhodnuti/platna-cenova-rozhodnuti

Mimosoudní řešení sporu

„V případě, že dojde mezi společností POWGEN a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, Email: zc.ur1718866843e@anl1718866843etado1718866843p1718866843, Webové stránky: www.eru.cz

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718866843itene1718866843@wop1718866843
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.