Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Čistá Studénka

Vyrábíme v moderních kogeneračních motorech

Společnost POWGEN a.s. vyrábí tepelnou a elektrickou energii kombinovaně v 5 městech České republiky – v Lounech, Jílovém, Děčíně, Opavě a Studénce. Jednou z nových cest k nalezení stabilnější ceny energií může být právě kombinovaná či kogenerační výroba. Moderní kombinovaná výroba elektřiny a tepla znamená výrobu energií, při které je uspořeno až 20% primárního paliva a šetří tak  peníze i životní prostředí.

Teplo vyrábíme ve Studénce v centrálním zdroji

Výroba energií v centrálních zdrojích je pravidelně kontrolována státními orgány. Veškerá centrální produkce tepla v centrálních výtopnách je regulována a monitorována státními úřady. Oproti malým zdrojům či lokálním topeništím jsou tak všechny společnosti povinny dbát na ochranu životního prostředí, a to jak při samotné výrobě, tak i při zpracování odpadů.

Investujeme do životního prostředí

V roce 2015 jsme instalovali nové moderní kotle. Pravidelné investice do zařízení nám pomáhají zvyšovat komfort pro zákazníky, ale především efektivitu při samotné výrobě. Tím je uspořeno palivo a především i životní prostředí ve Studénce.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718858587itene1718858587@wop1718858587
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.