Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Cena tepelné energie na rok 2019

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2019 v lokalitě Studénka

 Úroveň předání (způsob připojení odběrného tepelného   zařízení)  Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 15% (Kč/GJ)
 z výroby 482,00 554,30
 z horkovodní sítě 533,50 613,53
 cena průměrná pro vytápění a přípravu TV 603,00 693,45
 cena pro vytápění (na úrovni předání ze  sekundární rozvodů) 618,47 711,24
 cena pro přípravu TV(na úrovni předání  z  výměníkové stanice) 556,05 639,46
Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického  regulačního úřadu
č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ
č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 a cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2018 ze dne 6. listopadu
2018, k cenám tepelné energie.

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

 

O Z N Á M E N Í

o přerušení dodávky tepelné energie

 

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu přepojení potrubí v rámci rekonstrukce horkovodu v sídlišti bude přerušena dodávka tepelné energie (horkovod + teplá voda) od 15. 7. 2024 do 26. 7. 2024 všem odběratelům

 

Za případné vzniklé komplikace se Vám omlouváme.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

Lubomír Taneček
Vedoucí provozu
POWGEN a.s.

Dispečink: +420 724 079 030

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1720976334itene1720976334@wop1720976334
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.