Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Služby

Společnost POWGEN a.s. nabízí zákazníkům ve Studénce kompletní služby spojené s výrobou a dodávkou tepelné energie. Výroba tepelné energie zde probíhá v jednom centrálním zdroji a teplo je dále distribuováno všem zákazníkům napojeným na centrální systém, tedy domácnostem, školám i podnikatelům.

Společnost POWGEN a.s. také v pěti městech České republiky vyrábí elektrickou energii. Elektřina je zde vyráběna v moderních kogeneračních jednotkách, které spoří více jak 20% primárního paliva a významně tak přispívají ke snižování emisí znečišťujících látek, především CO2 a SO2. Vyrobená elektřina je částečně dodávána pro vlastní zásobování provozu a dále do sítí regionálních distributorů.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718866353itene1718866353@wop1718866353
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.