Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Výsledné kalkulované ceny pro lokalitu Studénka na rok 2021

Úroveň předání
(způsob připojení   odběrného  tepelného   zařízení) 
Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 10% (Kč/GJ)
1.  z výroby 469,00 515,90
2.  z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 524,00 576,40
3.  ze sekundárního rozvodu, výměníkové           stanice, domovní   předávací stanice:    
     cena průměrná pro vytápění a přípravu TV 593,00 652,30
     – cena pro vytápění 605,49 666,04
     – cena pro přípravu TV 555,34 610,87

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.

Jedná se o základní ceny, z nichž bude v případě uzavřené víceleté smlouvy na dodávky tepelné energie odečtena sleva ve výši 11 %.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718865783itene1718865783@wop1718865783
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.