Člen skupiny ENETIQA

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Výroba tepla

Kogenerace nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejefektivnějším způsobem využití paliv v energetice. Úspora primárního paliva ve výrobě tepla významně přispívá ke snižování emisí znečišťujících látek, především CO2 a SO2.
POWGEN a.s. vyrábí teplo v plynových kogeneračních motorech v 5 městech České republiky. Motory jsou o výkonu od 0,6 MW do 4,5 MW. Pro uchování horké vody, která vznikne při výrobě v době, kdy ji zákazníci nespotřebují, slouží akumulační nádrže. Každá z nádrží přitom může všechny zákazníky zásobit teplem a teplou vodou i několik hodin.

Společnost POWGEN a.s. také zajišťuje výrobu tepla z centrálního zdroje (výtopny) ve Studénce. K výrobě tepelné energie je i zde používán zemní plyn a převážná část vyrobeného tepla je dodávána do domácností na území města Studénka. Společnost zde v roce 2015 instalovala nové moderní plynové kotle, které zvyšují efektivitu výroby a spoří palivo.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

 

V současnosti neprobíhá žádná odstávka ani není hlášená žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.aq1718862055itene1718862055@wop1718862055
ID:         xrvfrgx
https://pow.enetiqa.cz
č. ú. 2102764422/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.